image

Kent merkezi “İçkale’’ olarak nitelendirilen noktada Amida Höyük’te (Viran Tepe) kurulmuştur. İçkale’den günümüze ulaşan kalıntılara ve konumuna bakılarak buranın tarihsel süreç içerisinde son yıllara kadar, hemen her dönemde ‘kentin yönetim merkezi’ olarak sürekli bir işlev gördüğü anlaşılmaktadır. Hurrilere dayandırılan İçkale’nin etrafı Bizans Döneminde 349 yılında surlarla çevrilmiştir. Artukluların yönetimindeyken önemli değişikliklere uğramış olan kentin yönetim merkezi olan İçkale 16. yüzyılda Osmanlı yönetimine girmesiyle son halini almıştır. İç Kale’nin ‘‘Saray, Oğrun, Küpeli ve Fetih’’ adlı dört kapısı bulunmaktadır. “Fetih” ve “Oğrun” kapıları dışa; Saray ve Küpeli kapıları ise kente açılmaktadır. Tarihte vilayetin yönetim merkezi olan İçkale’de Artuklu Sarayı, Jandarma Binası, Eski Cezaevi Binası, Kolordu Binası, Adliye A ve Adliye B Binaları, Komutan Atatürk Binası, Hz. Süleyman Camii ve 27 şehit sahabe türbesi, Saint George Kilisesi, Aslanlı Çeşme ve Artuklu Kemeri bulunmaktadır.

image