image

İçkale’nin orta kesiminde yer alan kemer; yaklaşık 10 metre genişliğindedir. Kemerin üzerindeki büyük
boyutlu kitabede 1206 tarihinde Artuklu Sultanı Mahmut döneminde Artuklu Sarayı ile aynı
dönemde yapıldığı yazılıdır. Yaklaşık 10 m genişliğindeki bu kemerli giriş, bir savunma amacından
ziyade yönetimin gücünü simgeleyen ve vurgulayan bir nitelik taşımaktadır. Kemerli girişin iki kenarında
birbirini tekrar eden mücadele sahnelerine yer verilmiştir. Bu kabartmalar beyaz kalker taşı
üzerine işlenmiş ve büyük oranda tahrip olmuştur. Üstte aslan yer alır ve galip durumdadır. Ayakları
ile alttaki figürü kavramış, başını ağzıyla yakalamış durumdadır. Alttaki boğa figürü aslan karşısında
yenilgiyi ifade etmektedir.

image