image

Asur Kral Mezarları olarak bilinen kaya mezarları Dicle Barajı’nın kıyısında bulunur. Bu mezarlardan güneydoğu tarafındakinin Kral Sanatruk’a ait olduğu bilinir. Kayalar oyularak Mısır Ehramları şeklinde inşa edilmiştir. Asur Kral kaya mezarlarının doğu tabanında bir tünel bulunmaktadır. Tünel, kısmen dolması nedeniyle kapalı durumdadır. Tünelin, sığınak veya yer altı barınma yerlerine gittiği düşünülmektedir. Yapay Mağaralar Yapay mağaraların çoğu, baraj gölü altında kalan “Deran” bölgesinde bulunur. Baraj su seviyesinin azaldığı dönemlerde görülebilen mağaralar, kayalara yollar açılarak, yolların sağ ve soluna yüzlerce mağara kazılarak meydana getirilmiş şaheserlerdir.

image