image

Diyarbakır’ın Sur İlçesi, Ali Paşa Mahallesi, Kuzu Sokak üzerinde yer almaktadır.

Ali Paşa Camii dönemin Diyarbakır valisi Hadım Ali Paşa tarafından 1534-1537 tarihleri arasında inşa edildiği kabul edilmektedir. Yapı Mimar Sinan’ın eserlerinin değinildiği Tuhfetül Mi’marin’de Mimar Sinan eseri olarak geçmektedir.

Mardin Kapısı ile Urfa Kapısı arasında aynı ismi taşıyan mahallede bir yapı topluluğunun içinde yer alır. Medresesi, zikir yeri, hamamı, ve şafilere ait camisiyle bir külliye halinde inşa edilmiştir. Kare planlı yapının ibadet mekanının üzeri kubbeyle örtülüdür.

Kubbe dışarıdan sekizgen, yüksek bir kasnak üzerine oturmuş ve piramidal bir çatı ile örtülmüştür. Caminin iç duvarları belli bir yüksekliğe kadar mavi renkli, altıgen çinilerle kaplanmıştır. Yapının son cemaat yeri dört ayak ve iki duvar uzantısı ile kubbeli beş bölüme ayrılmıştır.

image