image

Hazro, Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda bulunan ilçedir.

İlçe sınırları içinde bulunan Tercil, Ayındar ve Mihrani kalelerinin kalıntıları yöre tarihinin çok eskilere dayandığını göstermektedir. Asurlular zamanında yörede kurulan “HATARO” adlı Tercil Kalesi’nden adını alan Hazro, ilk çağlardan bu yana sı­rasıyla Perslerin, Makedonya Krallığı’nın Roma ve Bizans İmparatorluklarının idaresinde bulunmuştur. İslamiyet’in Anado­lu’ya yayılmasıyla birlikte Hz. Ömer zamanında Müslümanların eline geçen Hazro, bu tarihten itibaren bölgede kurulan Müslüman beylik ve emirlikler arasında sık sık el değiştirmiştir.

Cumhuriyet Dönemi’nin başlarında küçük bir bucak olan Hazro’da 1943’te belediye teşki­latı kurulmuş, ardından ilçe Haziran 1954 tarihinde Silvan’dan ayrılarak Diyarbakır iline bağ­lı bir ilçe olmuştur.

Tarih boyunca birçok devletin hâkimiyetine geçen ilçede en önemli tarihi eser ULU CAMİİ’ dir. Eyyubiler zamanında 13. yüzyılda yapılan bu cami; ilçenin merkezinde, ilçeye hâkim bir tepede inşa edilmiştir. İlçe sınırları dâhilinde harabe haline gelmiş tarihi bir medrese ve bir de kilise bulunmaktadır.

Görmeniz Gereken Yerler

image