image

Yapım tarihi bilinmeyen yapının, dönemin Diyarbakır Valisi İskender Paşa mahiyetinde bulunan Silvanlı Şeyh Ahmet zade Elvend Bey’in oğlu Karabehlül Bey tarafından yaptırıldığı rivayet edilmektedir. Yapı kare plan şemasında inşa edilmiş olup önünde beş gözlü son cemaat yeri bulunmaktadır. Cami mekanı yüksek bir kasnağa oturtulmuş tek kubbeyle örtülmektedir.
Cami Silvan ilçesinin merkezinde yar alıyor. Ulu caminin 500 km kuzeyinde yer alır. Caminin ön kısmında ise yakın zamanlarda yeniden düzenleme yapılmıştır. Üç kenarı revaklı geniş bir avlu eklenmiştir. Dış duvarlarının tamamında beş renkli bir kaplama bulunur. Aynı zamanda bu cami Mira Cami adıyla tanınmıştır.

image