image

Mar Petyun Keldani Kilisesi
Şeyh Mutahhar Camii yakınlarındadır.Katolik mezhebine bağlı Keldaniler tarafından
günümüzde de aktif olarak kullanılmaktadır.Birbiriyle bağı olan ihtiyaçtan kaynaklı ek yapılar ile
kompleks bir yapı grubu halindedir. Kompleks içinde Mar Petyun Kilisesi, lojman ve üç avlu mevcuttur.

image