image

Surların güneyindeki Yedi Kardeş Zindanlarının doğusundaki zindandır. Selçuklular döneminin en güzel eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1089 yılında Selçuklu Hükümdarı Melikşah’ın emriyle Ebu Nasr Muhammed ve yapı ustası Urfalı Selame’nin oğlu Muhammed tarafından yaptırılmıştır. Duvarlarda koşan at, aslan, geyik ve kadın figürleri oymalar şeklinde bezenmiştir. İslam ikonografisinde nadiren görülen “Çıplak Kadın” süslemesi de dikkat çekicidir. Diyarbakır Zindanları arasında en zengin süslere sahip olan Nur Zindanı, iki güler yüzlü aslan, birbirine çarpmaya hazırlanan iki geyik, binicisiz hareket halindeki iki at, avlanmak için uçmaya hazır iki kartal,  bağdaş kurarak oturan çıplak  kadın figürleri ile görülmeye değer bir tarihi anıt. Burada görülen kuş tasvirlerinin kuyrukları ve kanatları açıktır. Açık kanatlar gücü temsil etmektedir.

image