image

Akkoyunlular Döneminde 1500 yılında Sultan Kasım tarafından yaptırılan cami kendisinden daha çok minaresiyle
ün yapmıştır. Yapının dört ayaklı minaresi Anadolu’nun 4 ayaklı tek minare örneğidir. Bu minarenin
dört ayağı 4 İslam mezhebini simgelemektedir. Anadolu’da tek örnek olduğundan her yıl yerli ve
yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Turistik öneme sahip tarihi ve kültürel unsurlar barındıran kare
formlu minare, 4 yekpare taş sütun üzerinde dört köşeli olarak inşa edilmiştir. Bir inanışa göre yedi defa
sütunların altından geçenin dileği kabul edilir. Kare plan şemasında inşa edilen cami, tek kubbeyle örtülmüştür.
Siyah ve beyaz taşın nöbetleşe kullanıldığı bir ahenkle inşaa edilen cami gelenleri büyülemektedir.

 

image