image

Deliller Hanı (Kervansaray)
1521 – 1528 yılları arasında dönemin Diyarbakır Valisi Hüsrev Paşa tarafından inşa edilmiştir. Evliya
Çelebinin de bahsettiği üzere oldukça fazla sayıda odası bulunan Deliller Hanı, vakfiyelerde “Menzil
Hanı” olarak geçmektedir. Han sefere çıkan Osmanlı Hükümdarlarına bile ev sahipliği yapmıştır.
Deliller Hanı olarak bilinmesinin nedeni Hicaz’a gidecek hacı adaylarını götürecek delillerin (rehberlerin)
bu handa kalmalarındandır. Çok geniş bir alanı kaplayan han, iki katlı inşa edilmiştir. Ortasında
havuzlu, kareye yakın bir avlusu yer alır. Ana malzeme olarak siyah bazalt taş ve beyaz kalker
taşı kullanılmıştır. Hanın caddeye bakan kısmında ahır bölümü yer almakta ve burası şu an restoran
olarak kullanılmaktadır. Cadde üzerindeki cephede bulunan dükkânlar da turistik amaçlı alışveriş imkânına
sahiptir.

image