image

Kategori: Diyarbakır

Coğrafi İşaret: Diyarbakır Karpuzu Tescil No: 111 Coğrafi İşaretin Türü: Menşe Adı Kullanım Biçimi: Markalama Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: Citrullus lanatus türüne ait olan ve irilikleri itibariyle dünyaca meşhur olan Diyarbakır Karpuzları yuvarlak-oval şekilli, alacalı karpuzlar sınıfına girmektedir. Diyarbakır’da, Sürme, Pembe, Beyaz Kış, Kara Kış ve Ferik adları ile tanınan tiplerin eskiden yaygın olarak yetiştirildiği bilinmektedir. Ancak […]

Devamı »

Diyarbakır, Hz. Ömer döneminde 639 yılında İslâmordularınca fethedilmesinden bu yana Müslümanların ve 1085’ten bu yana da Müslüman Türklerin idaresinde kaldığı için Türk-İslâm kültürü ile yoğrulmuştur. Selçuklular, İnaloğulları, Nisanoğulları,Artukoğulları, Akkoyunlular ve Osmanlılar bölgenin gelenek ve göreneklerinde belirleyici rol oynamıştır. Halk arasında birlik, beraberlik, dayanışma oldukça yoğundur. Bu durum geleneklere daha sıkı sarılmayı, inançlarına daha fazla sahip […]

Devamı »

Diyarbakır’ın Mimarisi Diyarbakır sur ve kaleleri, camileri, medreseleri,türbeleri, hanları, hamamları ve köprülerinin yanı sıra sivil mimari eserleri bakımından da bölgenin en zengin örneklerini bir araya getirmiştir. Şehrin güçlü tarihinin yanı sıra iklim koşulları da sivil mimariyi etkilemiştir. Diyarbakır sivil mimarisinin oluşmasında surlar oldukça mühim bir rol oynamaktadır. Surlar kentin genişlemesini sınırladığından sur içinde yoğunlaşma artmış, […]

Devamı »

Diyarbakır’in Konumu Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Karacadağ’dan Dicle Nehri kenarlarına uzanan bazalt platonun üzerine kurulmuştur. Deniz seviyesinden 650 metre yükseklikte yer alan il, doğuda Batman ve Muş, güneyde Mardin, batıda Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya, kuzeyde ise Elâzığ ve Bingöl illeri ile komşudur. Diyarbakır havzasının çevresi yüksekliklerle çevrilmiştir. Bu çukur alanın eksenini batı-doğu doğrultusunda Dicle Vadisi, […]

Devamı »

Diyarbakır’ın Kültürü Diyarbakır, çok sayıda uygarlığın izlerini taşıyan, zengin tarihi ve kültürel birikimi ile medeniyetlerin Yerleşim alanı ve merkezi olmuştur. Bu sayede bir tarih ve kültür merkezi olma özelliğini her zaman Koruyabilmeyi başarmıştır. Diyarbakır’da sırasıyla Hurriler, Mitanniler, Hititler, Asurlar, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Osmanlılar ve Selçuklular gibi büyük devletler hüküm Sürmüştür. Hurriler’den başlayarak […]

Devamı »

Medeniyetler ve Diyarbakır Tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar onlarca medeniyete beşiklik etmiş olan Diyarbakır, tarihin her döneminde büyük uygarlıkların merkezi konumunda olmuştur. Kent, ana yolların düğüm noktasında bulunma özelliğinden dolayı, daha ilk çağlarda bir ticaret merkezi olma görevini üstlenmiştir. Diyarbakır’ın hiçbir zaman önemini yitirmeyecek konumu, geçmişte birçok devlet için ilgi odağı olmuştur. Tarihin her döneminde […]

Devamı »

Akrep Burcu Diyarbakır Surları Nereden geliyor bu Akrep Burcu Diyarbakır Surları? Yazları oldukça sıcak geçen Diyarbakır’da, akreplerin bolluğu uzun yıllar halkın yaşamında önemli olmuştur. Nereden geliyor bu Akrep Burcu Diyarbakır Surları? Yazları oldukça sıcak geçen Diyarbakır’da, akreplerin bolluğu uzun yıllar halkın yaşamında önemli olmuştur. Tarih boyunca etkili olmalı ki, Diyarbakır surlarında  bir burcun adı da […]

Devamı »

Tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar onlarca medeniyete beşiklik etmiş olan Diyarbakır,tarihin her döneminde büyük uygarlıkların merkezi konumunda olmuştur. Kent, ana yolların düğüm noktasında bulunma özelliğinden dolayı, daha ilk çağlarda bir ticaret merkezi olma görevini üstlenmiştir. Diyarbakır’ın hiçbir zaman önemini yitirmeyecek konumu, geçmişte birçok devlet için ilgi odağı olmuştur. Tarihin her döneminde kültürel ve ekonomik hareketlerin […]

Devamı »